A.P.W. “PRUS” Sp. z o.o.
Al. Kościuszki 71, 90-436 Łódź
NIP 725 16 84 235 REGON 472000014
KRS 00000207164

tel. 514 032 600

tel. 42 636 81 72

fax 42 636 18 07

biuro@agencjaprus.pl
 

PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA: KURS UZUPEŁNIAJĄCY DLA KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 18 grudnia 2013r. ws. wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne
i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych, oraz znajomości przepisów prawa
związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Ochrona osobista/VIP

Realizowana na podstawie koncesji MSWiA Nr ZK-I-L-0160/99 z dnia 30.12.1999 r. Agencja "PRUS" specjalizuje się w ochronie fizycznej i zabezpieczaniu obiektów biurowych, handlowych, przemysłowych etc. 
 
Oferujemy zarówno ochronę kwalifikowaną, wykonywaną przez pracowników posiadających licencję I lub II stopnia, jak i niewykwalifikowaną, realizowaną przez odpowiednio dobranych i sprawdzonych pracowników nieposiadających licencji. 
 
Pracownicy ochrony podczas pełnienia służby są jednolicie umundurowani i oznakowani zgodnie z przepisami. 
 
Na życzenie klienta istnieje możliwość wsparcia pracowników ochrony w nagłych wypadkach załogami grup interwencyjnych. 
 
W zależności od lokalizacji chronionego obiektu zawieramy umowy z koncesjonowaną firmą dysponującą grupą interwencyjną stacjonującą najbliżej chronionego przez nas obiektu. 
 
Agencja "PRUS" oferuje także sporządzanie:
planów ochrony obiektów;
instrukcji postępowania w przypadku ataku terrorystycznego, podłożenia ładunku wybuchowego oraz otrzymania przesyłki zawierającej niebezpieczną substancję.
ochrona fizyczna
imprezy masowe
detektyw
broń palna
przygotowanie do służby