A.P.W. “PRUS” Sp. z o.o.
Al. Kościuszki 71, 90-436 Łódź
NIP 725 16 84 235 REGON 472000014
KRS 00000207164

tel. 514 032 600

tel. 42 636 81 72

fax 42 636 18 07

biuro@agencjaprus.pl
 

PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA: KURS UZUPEŁNIAJĄCY DLA KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 18 grudnia 2013r. ws. wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne
i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych, oraz znajomości przepisów prawa
związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Agencja Promocji Wiedzy - PRUS

Agencja Promocji Wiedzy "PRUS" sp. z o.o. rozpoczęła działalność w lipcu 1998 r. Impulsem do jej utworzenia było uchwalenie przez Sejm ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Uregulowania prawne zawarte w tym akcie tworzyły nową jakość na rynku usług w zakresie ochrony osób i mienia. Wprowadzone zostało m.in. pojęcie licencjonowanych pracowników ochrony oraz określono dla nich wymagania kwalifikacyjne. Jednym z warunków ubiegania się o licencję było ukończenie kursu pracownika ochrony fizycznej pierwszego lub drugiego stopnia. Agencja powstała właśnie w związku z zapotrzebowaniem rynku ochrony osób i mienia na prowadzenie takich kursów. We wrześniu 1998 r. firma uzyskała wpis do ewidencji placówek niepublicznych Kuratora Oświaty w Łodzi pod nr rejestru K 548, uzyskując status ośrodka kształcenia ustawicznego.

Dzięki zaangażowaniu do pracy wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, prowadzone przez "PRUSA" kursy w krótkim czasie zyskały akceptację i uznanie większości liczących się firm ochrony osób i mienia z terenu Łodzi i województwa. Dużą satysfakcją dla firmy było również przeprowadzenie kursów dla pracowników ochrony m.in. z Urzędu Przewozu Poczty w Łodzi oraz kilku banków. Pozycja Agencji na rynku szkoleniowym wzrosła także dzięki przeszkoleniu na kursach podstawowych pracowników straży miejskich m.in. z Łodzi, Bełchatowa, Piotrkowa, Radomska, Sieradza, Skierniewic, Zgierza.

Agencja już po pierwszym roku funkcjonowania poszerzyła profil swej działalności uzyskując w grudniu 1999 r. koncesję MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia oraz koncesję uprawniającą do świadczenia usług detektywistycznych. Dzięki temu wykrystalizowały się trzy główne płaszczyzny działalności firmy systematycznie rozwijane i doskonalone tj.:

  • szkolenia,
  • usługi detektywistyczne,
  • ochrona osób i mienia.
ochrona fizyczna
imprezy masowe
detektyw
broń palna
przygotowanie do służby